Bosanski Bosanski
  »   Sve za geodeziju

Oprema...
Ako tražite vrhunske, profesionalne geodetske instrumente, softver ili kompletna rješenja, s kvalitetnom podrškom i servisom, a sve u skladu sa ISO9001:2000, ne trebate tražiti dalje.

Ako trebate pomoć pri organizaciji modernizacije poslovanja, naši stručnjaci pomoći će Vam pri odabiru najkvalitetnijeg dostupnog rješenja za povećanje Vaše produktivnosti odnosno profita.

BNpro d.o.o. je ovlašten za distribuciju, podršku i servis za:

Trimble Inc. - profesionalna mjerna oprema za geodeziju
- Totalne stanice
- GPS za GIS
- GPS/GNSS prijemnici za geodeziju
- Digitalni niveliri
- Kontroleri i softveri za geodeziju
- Laseri za geodeziju
Katalozi

Analist Group - geodezija i kartografija
- Dronovi za aerofotogrametrijsko snimanje
- Termografske i multispektralne kamere
- ANALIST softver za geodeziju
- Pix4Dmapper softver za obradu fotogrametrijskih snimaka i izradu 3D oblaka tačaka

SECO (dio Trimblove korporacije) - pribor za geodetska mjerenja
- Drvene nogare
- Aluminjske stativi
- Nivelirske letve
- Štapovi za prizme, štapovi za GPS, držači, adapteri, držači i prizme,

CST Berger - oprema i pribor za geodeziju
- Građevinski laseri
- Laserski niveliri
- Mjerni kotači
- Stativi- drveni i aluminijski
- Letve za niveliranje i laseri
- Prizme
- Štapovi za prizme
- Adapteri
- Drajfusi

BMI GERMANY - čelične i plastične pantljike
- pantljike plastične - dužina 30 m, 50 m i 100 m
- pantljike čelične - dužina 30m, 50m i 100 m

KZP Zupanc - pogledajte našu ponudu geodetskih biljega
- Čelične bolcne - male - dužina 50 mm ,75 mm ,100 mm
- Čelične bolcne, velike - dužina 150 mm, 200mm, 250mm, 300mm
- Međne biljege - dužina 30 cm ,40,cm i 50 cm
- Geodetske biljege - dužina 30 cm, 40 cm, i 50 cm
- Reperi - 25/20, 30/20, 40/20, 25/16, 50/40,
- Reperi - Trimb zidni uložak,
- Reperi - za vertikalno iskolčenje- podni
- Drveni kolci za obilježavanje
- Biljege - gradski premjer, državna grnica

IT Systems - pogledajte našu ponudu geodetskog software-a
- GEODET ver. 11. - softver za automatsku obradu geodetskih podataka
- GEODET profili - softver za iscrtavanje uzdužnih i poprečnih profila
- GML_KATF- softver za konverziju digitalnog katastra u GML format

VB LEASING - za kupovinu opreme nudimo finansijski leasing.


trimble logo IQNet logo