Bosanski Bosanski
  »   Kontakt

Kontakt i finansijski podaci
BNpro d.o.o.
Buka 6, 71000 Sarajevo, BiH

Telefon:
+387 33 261 555
+387 33 261 557

Fax: +387 33 261 556

E-mail: info@bnpro.ba

ID broj: 4201307760002

PDV broj: 201307760002

Banka: Raiffeisen BANK
Bosna i Hercegovina - Sarajevo

Transakcijski računi:
Konvertibilne marke:
BAM 161-0000-109-430076
Devizni (Sberbank BiH):
EUR 5020120-178343
USD 5020130-178343