Bosanski Bosanski
  »   Referentna lista

JP ELEKTROPRIVREDA dd Sarajevo - za izgradnju HE VRANDUK
Izrada elaborata eksproprijacije i određivanje otkupne cijene nekretnina na lokaciji izgradnje HE VRANDUK u naselju Vranduk - Zenica.