Bosanski Bosanski
  »   Referentna lista

Telekomunikacione mreže - kablovski komunikacioni sistem
- Logosoft doo Sarajevo - internet – telekomunikacione mreže - kablovski komunikacioni sistem
- M&H Company doo Sarajevo - telekomunikacione mreže - kablovski komunikacioni sistem
- HKB NET doo Sarajevo - telekomunikacione mreže - kablovski komunikacioni sistem
- Kablovska HS doo Sarajevo – telekomunikacione mreže - kablovski komunikacioni sistem
- ASK radio studio KTV Sarajevo - telekomunikacione mreže - kablovski komunikacioni sistem