Bosanski Bosanski
  »   Referentna lista

Geodetsko snimanje zaliha na depou uglja Termoelektrana KAKANJ
- Geodetsko snimanje zaliha na depou uglja Hrasno za JP EP Podružnica Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj za 2009 god. – IV termina
- Geodetsko snimanje zaliha na depou uglja Hrasno za JP EP Podružnica Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj za 2010 god. – III termina