Bosanski Bosanski
  »   Referentna lista

Terestičko snimanje Župne crkve i kapele na groblju Stogić
Temeljem potpisanog Ugovora sa Župnim uredom, snimanje ova dva objekta koji su na popisu nacionalnih spomenika kulture, obavila je od 6. do 9. travnja 2010. sarajevska tvrtka BNPro koja je specijalizirana za projektiranje i geodetske poslove.
Nakon izvršenog snimanja, tvrtka BNPro će izraditi elaborat s arhitektonskim nacrtima fasade sa svim oštećenjima i apsolutnim visinskim kotama te tlocrta crkve i kapele čime će se stvoriti nužni preduvjeti za buduću sanaciju fasada crkve i kapele što je i cilj ovog snimanja.
Terestičko snimanje fasada objekata pretpostavlja detaljan snimak svake pojedinosti fasade zgrade, svih njenih površina, izbočina, plastike, stolarije i bravarije te krovne površine a pristupilo mu se poslije konzultacija Župnog ureda sa Federalnim Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Sarajeva.