Bosanski Bosanski
  »   Referentna lista

Selo Ledići, općina Trnovo
Fondacija za zaštitu Bjelašnice,Igmana, Treskavice i kanjona Rakitnice -ProBITR je osnavana radi zaštite Bjelašnice, Igmana, Treskavice i kanjona Rakitnice kao i radi kontrolisanja korištenja, očuvanja prirodnih resursa. Djelatnost Fondacije je pružanje pomoći u smislu realiziranja prihvatljivih programa i aktivnosti na zaštiti područja Bjelašnice, Igmana, Treskavice i kanjona Rakitnice, prikupljanja sredstava od svih zainteresovanih pravnih i fizičkih lica na području Federacije BiH , tako i šire, kao i kroz djelatnosti kojima će se baviti Fondacija. Selo Ledići je nazalost uništeno u toku rata i cilj ovog projetka jeste vratiti autentičan izgled i obnoviti uništene kuće. Mi smo za potrebe izrade projektne dokumentacije izradili ažurne geodetske situacije više stambenih objekata.