Bosanski Bosanski
  »   Referentna lista

Turbeta na groblju Alfakovac Sarajevo
Kantonalni zavod za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog nasljeđa. Detaljno snimanje objekta za potrebe izrade projekta konstruktivne sanacije i restauracije dva turbeta na Alfakovcu. Islamska zajednica Sarajevo geodetsko snimanje groblja Alfakovac svakog nišana (grobnog mjesta) sa izradom programa za kompjutersko vođenja istog.