Bosanski Bosanski
  »   Referentna lista

Terestičko snimanje fasada
Terestičko snimanje fasada objekata obuhvata detaljan snimak svake pojadinačne fasade, ravne fasadane površine ,istaci na fasadi, fasadne platike, stolarija i bravarija, oluci, opšavi i ostali detalji te pripadajuće krovne plohe objekta. Kantonalni zavod za kult.hist.naslijeđa Sarajevo terestičko snimanje fasada u kantonu Sarajevo LOT 1 Općina Novo Sarajevo - ulica Bulevar Meše Selimovića - šest objekata LOT 2 Općina Centar Sarajevo - ulica Hiseta i ulica Hamida Dizdara - četiri objekta LOT 3 Općina Centar Sarajevo - ulica Kulovića i Ulica Maršala Tita - tri objekta LOT 4 Općina stari grad Sarajevo- ulica Kulina Bana - osam objekata LOT 5 Općina Centar Sarajevo- ulica Maršala Tita - četiri objekta Kanton Sarajevo, Grada Sarajevo Gradonačelnica terestičko snimanje fasada u kantonu Sarajevo u 2005,2006 i 2007 god. Općina Centar Sarajevo- ulica Maršala Tita i Radičeva - tri objekta Biblioteka grada Sarajeva, ul.Ćumurija Vrhbosanska nadbiskupija i to istočna fasada u ulici Kaptol 7, sjeverna fasada u ulici Mehmeda Spahe i dio zapadne fasade vidljiv iz ulice Mehmeda Spahe objekat u ulici Ćumurija br.4 - pet objektata u ulici Kulina Bana, tri objektau ul.Maršala Tita , objektat u ul. Valtera Perica br2 i Hiseta br.3 -palata MARINDOR