Vaš pouzdani partner za geodetske poslove

Mi smo stručni tim geometara sa višegodišnjim iskustvom i najnovijim tehnologijama, posvećeni kvalitetu i tačnosti u svakom koraku. 

Kvalitet

Kvalitet je naša temeljna vrijednost i ponosimo se svojom predanošću isporuci izvrsnih rješenja, jer vjerujemo da kvalitet nikada ne bi trebao biti kompromitiran. To se odražava u svemu što radimo, jer želimo da naši klijenti budu potpuno zadovoljni i ponosni na rezultate koje zajedno postižemo.

Pouzdanost

Preciznost i tačnost igra ključnu ulogu u geodetskom radu, stoga su naši geodeti obučeni da budu pedantni i dosljedni, jer vjerujemo da se kvaliteta mjeri u sitnicama. Vaše povjerenje je naša najveća nagrada i radimo naporno kako bismo ga opravdali.

Tehnologija

Naša firma ulaže u najnoviju geodetsku tehnologiju i visokokvalitetnu opremu kako bismo osigurali da svaki projekt bude obrađen s najvećom učinkovitošću. Naš tim koristi napredne alate i softvere kako bi prikupio i interpretirao podatke, čime osigurava brzu i pouzdanu uslugu.

Stručnost

Naš tim se sastoji od 21 iskusnih stručnjaka koji zajedno posjeduju bogato znanje i iskustvo. Njihova posvećenost kvaliteti i inovaciji osigurava da svaki zadatak bude temeljito analiziran i izveden s pažnjom prema detaljima.

O nama

BNpro d.o.o. je geodetska firma osnovana u Sarajevu 2008. godine sa vizijom pružanja vrhunskih geodetskih usluga našim klijentima. Kroz dugogodišnje poslovanje stekli smo povjerenje brojnih klijenata zahvaljujući našem predanom radu, preciznosti i brzini izvođenja projekata.

Usluge

Nudimo širok raspon usluga, uključujući geodetsko snimanje, izradu topografskih karata, precizno niveliranje, aerofotogrametriju, 3D lasersko snimanje i još mnogo toga.

Proizvodi

BNpro d.o.o. je zvanični zastupnik Trimble Geospatial instrumenata za BIH, ali pored Trimble u našoj ponudi imamo i ostalu geodetsku opremu i pribor, kao što su štapovi, prizme, bolcne, biljege, itd.

Projekti

Stručni geodetski nadzor
 • Nadzor na projektu izgradnje autoceste na koridoruc Vc na dionici Tarčin-Konjic, poddionica Tarčin-Ivan
 • Usluge stručnog nadzornog geodete na projektu izgradnje autoceste na koridoru Vc, dionica Tarčin-Vlakovo, poddionica Butila-Vlakovo-Lepenica od 8/2013 do 8/2015 god.
 • Konsultantske usluge za nadzor nad građenjem-projekat: izgradnja autoceste na koridoru Vc, dionica Poprikuše-Zenica Sjever (Donja Gračanica), poddionica Vranduk Ponirak
 • Geodetski nadzor na izvođenju pripremnih radova za izgradnju Bloka 7 za potrebe TE Tuzla
 • Rekonstrukcija tramvajske pruge između stanica Ilidža i Muzej
 • Rekonstrukcija vodovodnih mreža i modernizacija pumpnih jedinica i bunara KS na projektu GrCF Sarajevo Water Supply Project – Tranche II
 • Poslovi geodetskog nadzora i revizije projektne dokumentacije na izgradnji Tunela Kobilja glava
 • Nadzor nad geodetskim snimanje 3D geodetskih situacija magistralnih cesta u FBIH
Izrada glavnih i idejnih projekata i vizualizacije
 • Izrada projekta katunskog objekta, sportske plohe Štinja lokva, ograde oko džamije Umoljani, bunara Obla Brda, Kramari, Ozimine, Šabići i Brutusi, fontane u Trnovu, vodopojilišta i česme u Dugom polju, izvora u Ostojićima
 •  Izrada idejnog projekta turističko-sportskog kamp naselja Bjelašnica, Općina Trnovo
 • Izrada vizualizacije idejnog projekta buduće žičare “Park Smetovi”
 • Usluge video prezentacije kosog lifta Bentbaša-Kasarna Jajce i video prezentacija put od hotela Pino Nature do Jarčedola
 • Izrada 3D modela mosta Počitelj
 • Projekat izvedenog stanja: Dionica M17 Blažuj – Tarčin 
Geodetska snimanja
 • Usluge geodetskog snimanja obuhvata kampusa za potrebe izrade izmjene master plana
 • Usluge geodetskog snimanja na području Bjelašnice i Igmana sa izradom elaborata, snimanje osovina ski lifta i položaja koturnih baterija na lokaciji Ski centar Bjelašnica i Igman 
 • Geodetske usluge snimanja u regulisanom toku rijeke Miljacke za potrebe izrade hidrauličnog modela
 • Izrada ažurnih geodetskih situacija u državnom koordinatnom sistemu sa horizontalnom i visinskom predstavom za potrebe Općine Centar Sarajevo za period 2013.-2015., 2017.-2019., 2020.-2022.
 • Geodetsko snimanje postojećih magistralnih cesta za potrebe uknjižbe za dionice Donji Vakuf-Turbe, Kolo-Posušje, Posušje-Široki Brijeg
 • Geodetsko snimanje za potrebe Podružnice TE “Kakanj”
 • Geodetsko snimanje uglja na depou Hrasno i geodetsko snimanje deponije šljake i pepela
 • Geodetsko snimanje deponije šljake i pepela na Turbićima i izrada situacione karte deponije u razmjeri 1:1 000
 • Geodetsko snimanje zaliha uglja TE Kakanj i izračun zapremina deponovanog uglja na tri odvojena dijela ukupne površine cca 40 000m2 u četiri perioda u godini na deponu Hrasno Kakanj
 • Geodetsko snimanje postojećih elektroenergetskih objekata SN vodova za potrebe Podružnice elektrodistribucije Bihać po poslovnim jedinicama distribucije odnosno Općinama Unsko.Sanskog kantona
 • Kontrolno geodetsko snimanje ležišta mineralnih sirovina iz nadležnosti Unsko-Sanskog kantona i izrada elaborata iskopanih količina mineralnih sirovina na 12 lokaliteta
 • Geodetsko snimanje brane, skeniranje i izrada 3D modela HE Jablanica za potrebe “Hidroelektrane na Neretvi” Jablanica
 • Vršenje usluga geodetskog snimanja zaliha na ležištu “Duboki Do” u Rakovici kod Sarajeva
 • Iskolčavanje i nivelisanje trase i izrada izvedenog stanja po metrima
 • Iskolčavanje, kontrolisanje i nivelisanje revizionih okana i slivničkih kaca na trasi auto ceste
Izrada tabli sa kućnim brojevima i adresnog registra
 • Izrada i postavljanje tabli sa kućnim brojevima i nazivima ulica na području općine Olovo
 • Pružanje usluge izrade adresnog registra za Općinu Vogošća – II faza
 • Izrada adresnog registra za područje Općine Olovo
 • Izrada projekta označavanja naseljenih mjesta, ulica/trgova/naselja nazivima i zgrada kućnim brojevima s izradom registra prostornih jedinica na području KO Vogošća
Izrada elaborata vodnog dobra
 • Izrada elaborata utvrđivanja granica vodnog dobra uz rijeku Biošticu (vodotok II kategorije)
 • Elaborat utvrđivanja granice vodnog dobra na dijelu rijeke Stučanice (vodotok II kategorije)
Usluge izlaganja podataka na javni uvid
 • Usluge izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za Općinu Ilijaš
 • Usluge izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za Općinu Kiseljak
Harmonizacija
 • Usluge usaglašavanja podataka između katastra i zemljišne knjige 
 • Usaglašavanje podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige FAZA IV, VI, VII, VIII, IX
 • Usluga presnimavanja-skeniranja zemljišnjih knjiga u općinskim sudovima u FBIH FAZA II
Kartografija
 • Formiranje temeljne topografske baze podataka FBIH mjerila 1:10 000
 • Izrada i štampanje karte Bosne i Hercegovine razmjere 1:250 000
 • Reprodukcija kartografskih podloga
 • Određivanje parametara transformacije koordinata iz koordinatnog sistema ETRS89 u državni koordinatni sistem – obavljanje terenskih opažanja
Geodetski poslovi - ski staze i ski liftovi
 • Geodetsko praćenje izgradnje BX lifta na Bjelašnici
 • Geodetsko snimanje i iskolčavanje objekata u pripremnoj fazi za potrebe izgradnje vertikalnog transporta sa sistemom vještačkog osnježavanja na Bjelašnici
 • Geodetsko snimanje i izrada katasta komunalne-vodovodne mreže Bjelašnica
 • Geodetsko snimanje skijaške staze 5a za potrebe homologacije staze
 • Geodetsko snimanje trase novoplaniranih ski liftova K1 i K2
 • Usluge mjerenja, snimanja uduzužnih i poprečnih profila skijaških staza na Bjelašnici sa izradom elaborata
 • Usluge aerofotogrametrijskog snimanja šireg područja staza na Bjelšanici za izradu prostornog plana
Tehničko osmatranje
 • Tehničko osmatranje brane Sniježnica sa interpretacijom rezultata, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Tuzla 2016.-2023.
 • Tehničko osmatranje brane “Modrac” – dvije serije osmatranja po godini ljeto/zima 2014.-2023.
 • Tehničko osmatranje brana i akumulacija Vidara i Hazna u Gradačacu 2013. i 2015.
 • Geodetsko osmatranje klizišta Kukovi za potrebe “Hidroelektrane na Neretvi” Jablanica
 • Tehnički monitoring klizišta KUKOVI, izvođenje geodetskih radova na osmatranju “Kukovi” sa izradom elaborata o osmatranju HE Jablanica 
 • Geodetsko osmatranje brana HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac 
Geodetsko-hidrografska snimanja
 • Izrada elaborata geodetsko-hidrografskog snimanja dna i priobalja akumulacije “Modrac” sa obradom mjernih podataka
 • Kontrola mjerenja nanosa u akumulacionom bazenu HE Jablanica i učešće u izradi elaborata
 • Kontrolo mjerenje nanosa u akumulacionom bazenu HE Salakovac – snimanje jednosnopnim dubinomjerom EHOSONDER sa izradom elaborata snimanja
Mape rizika
 • Prikupljanje terestričkih podataka potrebnih za hidrauličko modeliranje i analizu za kreiranje mapa opasnosti i mapa rizika od poplava za BIH – FAZA 1 i 2
Obnova geodetske mreže
 • Obnova geodetske mreže Travnika u okviru projekta “Sistematsko ažuriranje podataka katastra za dio općine Travnik”
 • Realizacija projekta obnove geodetske mreže Sapne
 • Osnovni geodetski radovi – Nivelman visoke tačnosti NVT III
Reambulacije
 • Elaborat o ažuriranju geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade UP “Vitikovac I”
 • Elaborat o ažuriranju geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade UP “SOLARIS”
 • Elaborat o ažuriranju geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade RP “Pofalići-Ciglane”
 • Elaborat o ažuriranju geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade RP “Alipašina-Koševo”
 • Elaborat o ažuriranju geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade RP “Sedrenik”
 • Elaborat o ažuriranju geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade RP “Blažuj”
 • Elaborat o ažuriranju geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade RP Vitikovac – Lokalitet veza LOT 2C sa ulicom Safeta Zajke
 • Elaborat o ažuriranju geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade RP “Gradski park Marijin dvor – Hastahana”
 • Elaborat o ažuriranju geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade prostornog plana za upravljanje otpadom RCUO Smiljevići
 • Elaborat o ažuriranju geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade RP “Alipašin most V”
 • Elaborat o ažuriranju geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade RP “RTV”
 • Elaborat o ažuriranju geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade RP “Travnjak”
 • Elaborat o ažuriranju geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade RP “Riverina – Sastavci”
 • Elaborat o ažuriranju geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade UP “Bjelašnica-Babin do”
 • Elaborat o ažuriranju geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade UP Stambeno naselje – Južna padina brda Mojmilo – Dobrinja
 • Elaborat o ažuriranju geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade RP “Pejton”
 • Elaborat o ažuriranju geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade RP “Savića brdo”
 • Elaborat o ažuriranju geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade RP “Reljevo”
 • Elaborat o ažuriranju geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade UP “Spomenički kompleks Tunel D-B”
 • Elaborat o ažuriranju geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade RP “Azići II”
 • Elaborat o ažuriranju geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade RP “Alipašin most V”
 • Elaborat o ažuriranju geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade UP “Sportsko rekreacioni centar Dobrinja”
 • Elaborat o ažuriranju geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade UP “Kongresni centar Sarajevo”
 • Elaborat o ažuriranju geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade RP “Srednje”
Eksproprijacije
 • Usluge i dopune Elaborata o eksproprijaciji na lokalitetu I transverzala – Općina Novo Sarajevo na dijelu zemljišta u posjedu Željeznica FBIH
 • Elaborat eksproprijacije, rekonstrukcija raskrsnice u Jelahu, Općina Tešanj
 • Usluge izrade elaborata eksproprijacije za rekonstrukciju ulice Stupska
 •  Usluge izrade elaborata eksproprijacije za izgradnju pješačke staze u ulici Uglješe Uzelca
 • Usluge izrade elaborata eksproprijacije za izgradnju Kabinske žičare GLD8 Vrelo Bosne – Golo Brdo
 • Geodetske usluge u postupcima eksproprijacije na lokalitetu saobraćajnica – I transverzala – Općina Novo Sarajevo
 • Usluge izrade elaborata eksproprijacije dva autobusna stajališta na lokalitetu Šamin gaj
 • Usluge izrade elaborata eksproprijacije HE Vranduk
 • Izrada dopune elaborata eksproprijacije u vezi sa lokalnim putem koji prati “A” rampu Stupske petlje
 • Usluge izrade elaborata eksproprijacije na 5 spornih lokacija na XII transverzali sa iskolčavanje
Katastar komunalnih uređaja
 • Geodetsko snimanje i izrada elaborata geodetskog snimanja katastra komunalnih uređaja na više objekata
 • Snimanje karastra podzemnih instalacija na području Sarajevkog kantona za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo
 • Snimanje katastra podzemnih instalacija na području Tuzlanskog kantona
 • Snimanje katastra podzemnih instalacija na lokalitetu Ahatovića
 • Snimanje komunalnih uređaja vodovodne mreže položene širem područja Općine Cazin
 • Geodetsko snimanje postojećih elektroenergetskih objekata na području Kantona Sarajevo za potrebe JP Elektroprivreda d.d. BIH
 • Snimanje katastra za potrebe dokumentacije izvedenog stanja na području Sarajevskog kantona
 • Geodetsko snimanje podzemnih instalacija i izrada geodetskog elaborata za potrebe katastra podzemnih instalacija i provođenje u zbirni katastar komunalnih voda
Fotogrametrija
 • Pružanje usluga fotogrametrijsko terestričko snimanje otkrivenih dijelova sinagoge “II Kal grandi” – BKC Sarajevo

Naš tim

Mi smo stručni tim geometara sa višegodišnjim iskustvom i najnovijim tehnologijama, posvećeni kvalitetu i tačnosti u svakom koraku.